Kleur speelt een belangrijke rol in de belevingswaarde van de omgeving. Dit geldt voor een bebouwde omgeving zoals een stad of een dorp, maar ook voor het 'buitengebied', de landschappelijke omgeving. Natuurlijke elementen als bossen, struiken en velden wisselen met hun kleurschakeringen van groen, bruin en grijs met de seizoenen mee.