Het uitgestrekte buitengebied van Emmen kampt met een aantal problemen, zoals de malaise in de akkerbouw, aantasting van natuur en landschap en een achteruitgang van de leefbaarheid.