Maarten Schmitt geeft er de voorkeur aan de urbanisatie van de Hondsrug tegen te gaan door het complete woningbouw programma in de grote stad te realiseren, dus geen suburbanisatie. Laat de steden maar uitdijen en behoud het landschap, is zijn opvatting.