De boezemlanden langs de Friese boezem hebben te kampen met een sterk veranderde waterhuishouding. Schommelingen in het boezempeil zijn kleiner geworden en ten behoeve van hun landbouwkundig gebruik zijn grondwaterstanden verlaagd. De gevolgen hiervan voor boezemlanden kunnen worden samengevat onder de termen verdroging en verzuring.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.