Welhaast onopgemerkt door Noord-Nederland is de Natuurbeschermingsraad opgeheven. Volijverig bezig de natuur in Nederland te verdedigen en de minister over van alles te adviseren, had zij zich zelf niet voldoende beschermd en kan zij van de rode lijst afgevoerd worden.