In het rijksbeleid voor natuur en landschap is er een selectieve aandacht voor de natuur en de natuurontwikkeling binnnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)(1). Het belang van de algemene natuur(2), dat wil zeggen de natuur van de witte gebieden (de gebieden buiten de EHS), wordt weliswaar onderschreven, maar de verantwoordelijkheid voor het beleid ten aanzien van deze natuur is toebedeeld aan de lagere overheden.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.