Het meest kenmerkende verschil tussen aannemers en architecten in hun houding ten opzichte van het bouwen ligt in het feit dat de architecten vaak alleen geïnteresseerd zijn in het ontwerp en er geen idee van hebben hoe dit ontwerp gerealiseerd moet worden.