Aan de sanering van een vervuild terrein zijn vaak (zeer) hoge kosten verbonden. Het is de bedoeling dat deze kosten worden betaald door de vervuiler.