Bewoners van het rijtje huizen aan de Oosterhaven weten al wat saneren is. Hun tuinen grenzen direct aan het AAgrunol-terrein en zijn al afgegraven.