De ministeries VROM en EZ, milieu-inspectie, provincie, gemeente en de bedrijfsleiding van AAgrunol onderhandelen ondertussen over de voorwaarden.