In het voorjaar bepalen de weidevogels de sfeer op het boerenland. Baltsvluchten van kieviten, grutto's en tureluurs lijken aan te geven dat het leven prima is. Maar meerdere activiteiten op het boerenland doen aan de weidevogelstand geen goed. Vandaar een plan om met relatief eenvoudige middelen de weidevogels een betere bescherming te geven.
Trefwoorden