Essen en aangrenzende beekdalgronden zijn in Westerwolde de laatste terreinen waarin sporen van oude bewoning nog in hun samenhang bewaard zijn. Maar Westerwolde's essen zijn sterk aan slijtage onderhevig. Ze worden steeds dunner, terwijl het humeuze dek er van oorsprong toch al niet dik was.