Cultuurlandschappen als dat van het Groninger kleigebied zijn het resultaat van economische ontwikkelingen in het verleden. De akkers en de graslanden, de boerderijen, de dorpen, de molens en zelfs de bomen: ze hebben allemaal van oudsher een economische functie.