Het landschap in Frieslands zuid-oost hoek is waarschijnlijk het meest onfriese dat je je voor kunt stellen.