Hoewel de Koude Oorlog voorbij is, het IJzeren Gordijn definitief is weggeschoven en stukjes Berlijnse Muur als souvenir voor veel geld te koop zijn, kennen we nog enkele sporen van een uit de hand gelopen bureaucratisch systeem: de luchtwachttorens.