Op 28 augustus jl. werd de uitslag bekend gemaakt van de ideeënprijsvraag 'Nieuwe Landgoederen' van de Ministeries van VROM en LNV.
Trefwoorden