In Groningen en Drenthe wordt al enige jaren gezocht naar alternatieven voor de huidige grondwaterwinningen. Het doel is om zo de verdroging van de natuur te verminderen. Deze omschakeling is lastig, zeker wanneer het drinkwatergebruik maar blijft groeien.