In het Natuurbeleidsplan en het Structuurschema Groene Ruimte stelt de rijksoverheid vast dat er in Nederland een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) komt. In een periode van dertig jaar moet er in ons land 250.000 hectare natuurgebied gerealiseerd worden.