Het beekdal van de Drentse A is al decennia voorwerp van onderzoek. Vooral de samenhang tussen waterhuishouding en vegetatie is uitvoerig geanalyseerd, evenals de wijze waarop het beheer deze samenhang beïnvloedt.