Uitgebreide bospercelen als die van de Fraeylemaborg te Slochteren, die zich van verre als een lang en smal blok tegen de omgeving aftekenen, zijn schaars in Groningen. Het aan een zekere verwildering ten prooi gevallen 'Slochterbos' wordt vooral als natuurgebied ervaren en krijgt als zodanig grote aandacht. Minstens even belangrijk is echter de waarde als cultuurhistorisch monument, die het landgoed ontleent aan een laat-barokke parkaanleg in landschapsstijl uit de eerste decennia van de 19e eeuw. Noord Peil, landschapsarchitecten uit Harlingen heeft er een restauratieplan voor opgesteld.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden