Het Drents-Friese grensgebied rond Appelscha wordt gekenmerkt door vele stuifzanden. De meeste van deze stuifzanden zijn ontstaan aan het einde van de vorige eeuw door het verdwijnen van de vegetatie ten gevolge van het rooien van bomen of de overbegrazing van de heide door schapen. Een algemeen kenmerk van stuifzanden is het ontbreken van bodemvorming. Op andere plaatsen stuift het zand nog net zoals honderd jaar geleden. Het mooiste voorbeeld hiervan is het Aekingerzand.
Trefwoorden