Vrijwel nergens ter wereld heeft de mens zo'n ingrijpende invloed op het landschap gehad als in ons land. Het zijn vaak buitenanders die ons daarop attent moeten maken. Wijzelf ervaren de Vergaande invloed Van de mens Op het landschap als iets heel vanzelfsprekends en onderkennen de waarde van de natuurlijke gegevens al nauwelijks meer. Daarmee wordt de potentie onderschat om de kenmerkende eigenschappen ervan te benutten ten behoeve van streekeigen en karakteristieke ruimtelijke plannen.