De geschiedenis van Drenthe is nauw verweven met het schaap. Veel dorpen hadden vroeger een eigen schaaps-kudde die moest zorgen voor de mest op de schrale esgronden en ook voor vlees en wol. De laatste jaren worden de kudden ingezet voor natuurbehoud, om de vergrassing van de hei tegen te gaan. Onlangs is een Stichting tot Behoud van Drentse Schaapskudden opgericht.
Trefwoorden