De geschiedenis van Drenthe is nauw verweven met het schaap. Veel dorpen hadden vroeger een eigen schaaps-kudde die moest zorgen voor de mest op de schrale esgronden en ook voor vlees en wol. De laatste jaren worden de kudden ingezet voor natuurbehoud, om de vergrassing van de hei tegen te gaan. Onlangs is een Stichting tot Behoud van Drentse Schaapskudden opgericht.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden