In het najaar van 1995 is de Stichting Behoud Schaphalsterzijl opgericht met als doel te ijveren voor behoud en herstel van de sluizen van Schaphalsterzijl. Deze sluizen liggen bij de uitmonding van het Winsumerdiep in het Reitdiep. Aanleiding voor de oprichting van de stichting was een acute bedreiging van de sluizen. Deze ontstond toen het waterschap Noorderzijlvest van plan bleek de bestaande sluizen te slopen om op diezelfde plek een gemaal met schutsluis te bouwen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.