De rivier de Lauwers is in verschillende opzichten een interessante rivier. Omstreeks het jaar 800 vormden de rivieren de Ee en de Lauwers samen een estuarium. Dergelijke getijrivieren konden met de eb- en vloedstroom van de Waddenzee juist in perioden van hevige stormen grote stukken land verzwelgen en zo ontstond er omstreeks het jaar 1000 een grote zeeboezem. Later voegde ook het water van de Hunze zich bij de twee andere rivieren en het ontstaan van de Lauwerszee was een feit. Grote stukken klei op veen waren weggeslagen en waar nu Visvliet ligt, strekte zich omstreeks het jaar 1000 een kweldergebied uit, doorsneden door slenken.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden