De Eo Wijersstichting is in 1985 opgericht ter bevordering van Het ruimtelijk ontwerpen op een boven-lokaal schaalniveau. De stichting wil de visievorming op mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland op lange termijn stimuleren. Ze wil daarbij (vooral ook jonge) vakgenoten een kans geven hun ideeën los van concrete opdrachten te presenteren. Hiermee wilde stichting het gedachtengoed van prof .ir. Leonard Wijers (1924-1982) levend houden en uitdragen.