Gemiddeld hebben Groningse huishoudens zesduizend gulden minder per jaar te besteden dan mensen in de rest van Nederland; een verbazingwekkende constatering. Dit door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevonden verschil was voorde redactie van het Nieuwsblad van het Noorden aanleiding om afgelopen augustus het Sociologisch Instituut, in samenwerking met het telefonisch enquĂȘtebureau Gammafoon, opdracht te geven een representatieve groep Groningers over deze bevinding te ondervragen.