Gemiddeld hebben Groningse huishoudens zesduizend gulden minder per jaar te besteden dan mensen in de rest van Nederland; een verbazingwekkende constatering. Dit door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevonden verschil was voorde redactie van het Nieuwsblad van het Noorden aanleiding om afgelopen augustus het Sociologisch Instituut, in samenwerking met het telefonisch enquêtebureau Gammafoon, opdracht te geven een representatieve groep Groningers over deze bevinding te ondervragen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.