Het landschap van Noord-Nederland behoort tot de meest interessante van Europa: van het kustgebied met haar millennia oude terpen tot de veenkoloniale landschappen en de essen. Noorderbreedte geeft inzicht in deze landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Door haar unieke benaderingswijze, integraal vanuit landschap, cultuur, natuur en milieu, heeft Noorderbreedte een eigen positie in Nederland verworven. Hieraan heeft de fraaie fotografie en de vormgeving van het tijdschrift natuurlijk bijgedragen.
Trefwoorden