Noorderbreedte werd geboren onder een voor landschap en milieu van Noord-Nederland gunstig politiek gesternte. De jaren zeventig waren immers jaren van bezinning op de toekomst. Jaren ook die - zo leek het - de ruimte boden voor het in praktijk brengen van engagement en talloze meer of minder wilde maatschappelijke experimenten. Deze hadden in de jaren 1965-1970 een einde gemaakt aan het rustige, verzuilde karakter van wat tot dan toe wellicht het saaiste land van Noordwest-Europa was. De jaren van protest, engagement en experiment, die de sociale kaart van Nederland grondig veranderden, vormden als het ware de climax van een lange naoorlogse periode van expansie van bevolking en werkgelegenheid. Hieraan kwam in de jaren 1971-1973 een einde
Trefwoorden