De Eo Wijersstichting bestaat uit een groep mensen die zich bewegen op het brede terrein van sociale geografie, stedenbouw, ruimtelijke ordening en landschap. Het accent ligt op de vormende en ruimtelijke invalshoek, een beetje vergelijkbaar met de mensen van het Keuningcongres. Rekening houdend met het 'klimaat' dat op dit moment in Nederland heerst, beweegt de Eo Wijersstichting zich tussen alle nota's door. Prof. Ed Taverne vertelt over de betekenis van de prijsvraag voor Noord-Nederland.