In deze rubriek staat op de middenpagina een foto die John Stoel met een speciale groothoekcamera in opdracht heeft gemaakt. De foto toont steeds cultuurhistorische monumenten in hun omgeving. De foto toont de schutsluis Tjoele Bartje uit 1933, gelegen ten zuidoosten van Gorredijk.
Trefwoorden