In Noorderbreedte 1996-3 stond een lezenswaardig artikel over de Kalterbroeken. Voor dit terrein bestaan plannen om een deel van een hier globaal geprojecteerde ecologische verbinding te versterken door het bouwen van een bungalowpark. Niet alle natuur- en landschapsbeschermers zijn dan ook enthousiast over het samenbrengen van twee zo verschillende doelen.