Op 18 november 1996 vierde de Stichting Het Drentse Welstandstoezicht haar 25-jarig bestaan. In het Drents Museum te Assen organiseerde de Stichting een jubileumsymposium, met als thema 'Welstandsbeleid op verschillende schaalniveaus vergroot het rendement van welstandszorg'.