Het achtste Keuningcongres, gehouden op 9 december te Assen, had hoge ambities: het thema 'Stadslandschap' in een geïntegreerde ontwerpvisie toetsen aan de ambities van Assen. De keuze voor Assen lag voor de hand. Als in geen andere noordelijke stad kan hier worden beschikt over ruimte in de binnenstad voor stedenbouwkundige vernieuwing.