'Wierden zijn enerzijds bodemarchieven en verschaffen als zodanig informatie over de bewoningsgeschiedenis (...) anderzijds betreft het ruimtelijk zichtbare informatie, zoals vorm, hoogte, omvang en structuur van een wierde. Dergelijke informatie is een indicatie voor de cultuurhistorische betekenis.' Citaat uit de nota Archeologische en cultuurhistorische terreinen in Groningen.)