In het boekje Fogelsanghstate, middelpunt van het bosrijke Veenklooster wordt de geschiedenis van de Fogelsanghstate beschreven. Vermoedelijk heeft de state een klooster als voorganger gehad, niet ver van of op dezelfde plaats als het huidige gebouw. Het stichtingsjaar van het klooster is volgens de annalen 1242. Er is weinig bekend van de geschiedenis van dit klooster; alleen dat een zekere prior Engbert in 1480 uit het convent Cusemar bij Groningen vijf jonkvrouwen ontvoerde.
Trefwoorden