De discussie over het ruimtelijke verstedelijkingsmodel, zoals neergelegd in het rapport 'Regio Groningen-Assen 2030', speelt zich tot op heden vooral af op lokaal niveau. Vooral in de noordelijke randgemeenten van het Noordenveld zijn de laatste weken felle discussies gevoerd over de omvang en wijze van verstedelijking die is voorgesteld in de Regiovisie van Riek Bakker. In dit WCL-gebied (waardevol cultuurlandschap) is een aanzienlijk stuk landelijk gebied voorbestemd tot een zeer verspreide vorm van suburbaan wonen.