Gedachtenduwtjes, informeel praten met gelijkgestemden, pittige discussies. De Noorderkeerkring - een gespreksgroep voor milieumanagers - viert binnenkort haar eerste lustrum. Tweemaandelijks praat de kring over lange-termijnmilieubeleid en de toekomst van Noord-Nederland.

Trefwoorden