De biologische landbouw beschouwt de zorg voor een goed milieu en een gezonde omgeving als haar taak. Momenteel zijn er nog weinig biologische boeren in de provincies Groningen en Drenthe. Toch is de biologische landbouw een groeiende sector en kan het voor de individuele agrariër een goed toekomstperspectief bieden.
Trefwoorden