Geluidshinder komt vandaag de dag het meest tot ons in de vorm van het demonstratieve gekraai van hanen; tweede op de klachtenlijst staat de pauw met zijn satanisch geschreeuw.