In juni van dit jaar is een nieuw gemaal geopend bij de Punt van Reide, architectonisch fraai vormgegeven door Jan Timmer. Het oude roodbakstenen gemaaltje is afgebroken. Een en ander was nodig in het kader van de bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Totale kosten acht miljoen gulden, grotendeels betaald door de Commissie Bodemdaling.