Het groene strand is ingedijkt en verleden jaar door Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat weer ontpolderd. Een uniek project waarvoor een internationale prijs is uitgeloofd. Een gesprek met projectleider Freek Zwart van Staatsbosbeheer.