Op 25 mei jl. kondigde een trotse Commissaris der Koningin, Hans Alders, de vergevorderde plannen aan voor de komst van een zestal werven in de Eemshaven. Vijf Groninger werven willen gezamenlijk een buitendijkse scheepsbouwfaciliteit bouwen aan het Doekegatkanaal in de oostlob van de haven, terwijl de megawerf Meijer uit het Duitse Papenburg toekomst ziet in een aparte werf in de nabije Wilhelminahaven.