In Noorderbreedte en daarbuiten zijn kantlijnen geplaatst bij de Regiovisie Groningen-Assen 2030. Kern van de kritiek is dat er onzorgvuldig wordt omgesprongen met de kwaliteiten van het landelijk gebied in de regio. Dit artikel laat zien hoe het gedachtegoed van Regiovisie uitpakt in een stukje landelijk gebied met gemiddelde kwaliteiten: het gebied tussen Groningen en Haren.