In 1726 schreef Francois Valentyn - ' Onlangs Bedienaar des Goddelijken Woords in Amboina, Banda etc.' - in het derde van zijn vijf delen Oud en Nieuw Oost Indien, over het 'Omstandig Verhaal van de Geschiedenissen en Zaaken het Kerkelyke ofte den Godsdienst Betreffende, zoo in Amboina Als in alle de Eylanden, daar onder behoorende.'
Trefwoorden