‘Toen ik bij het Kniphorstbos betrokken raakte, was het alleen in gebruik als oefenterrein van Defensie. In 1938 was het aangekocht om te dienen voor kleinschalige legeroefeningen. In de jaren tachtig kwam Defensie met het Structuurschema Militaire Oefenterreinen. Daarin stond dat het Kniphorstbos geschikt moest worden gemaakt voor grote oefeningen met tanks. Dat betekende dat overal tankbanen zouden worden aangelegd en dat er een grote zandbak, een free-for-all, zou komen, waarin tankslagen konden worden nagespeeld.’

Topje van de ijsberg
‘Tegen dat plan kwam veel oppositie vanuit de omgeving. In 1986 kreeg ik de opdracht om het gebied archeologisch in kaart te brengen. Uit die kartering bleek dat er een ongelooflijke veelheid en rijkdom aan cultuurhistorische overblijfselen te vinde…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden