Een dorpslandschap is meer dan een toekomstvisie en een benadering. Het is een bestaand landschappelijk fenomeen met een historische en ecologische dimensie. Dorpslandschappen hebben identiteit en vormen een kostbaar en onvervangbaar onroerende goed van onze culturele erfenis. Zij hebben vaak een diepe historische gelaagdheid en vertellen de geschiedenis van bestaan en overleving, van samenspel tussen cultuur en natuur, van onderwerping en aanpassing.

Veel dorpslandschappen in Noord-Nederland ontlenen hun identiteit aan de eeuwenlange wisselwerking tussen de agrarische bedrijfsstijl en de landschappelijke productieruimte. Nederzetting en buitengebied vormen een cultuurlandschappelijke eenheid en vandaar ook dat men spreekt van een esdorpenlandschap of een wierdenlandschap. Hoewel de agrarische bedrijfsvoering zich in deze eeuw door technische innovaties kon ontworstelen aan de beperkingen van het lokale ecosysteem, is er met name in de kleinere dorpen een zichtbare samenhang tussen dorp en landschap blijven bestaan.
Niet alle dorpen hebben een agrarische oorsprong. Er zijn schansdorpen en vestingplaatsjes die hun ontstaan en structuur danken aan de landsverdediging. Ook zijn er ontginningskoloniën die werden ontworpen voor de maatsch…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.