De verstedelijking van het platteland heeft de afgelopen decennia tot gevolg gehad dat het begrip 'platteland' een geheel nieuwe inhoud heeft gekregen. Met het vervagen van de verschillen in bevolkingssamenstelling en het opheffen van het isolement wordt het platteland niet meer zozeer geassocieerd met culturele en sociale kenmerken, maar met 'landschap' en ruimte. De tegenstelling stad-platteland wordt in het publieke discours vooral gedomineerd door de vraag hoe deze ruimtelijke kwaliteiten optimaal benut kunnen worden.

De laatste tijd duikt het begrip ‘rurale identiteit’ meer en meer op in de literatuur en het debat over rurale ontwikkeling. Tot nu toe is er veel geschreven over het begrip identiteit in het algemeen, en ook over het begrip ruraal. Maar in deze combinatie gaat het om iets nieuws. Voor wat betreft het debat over plattelandsontwikkeling vloeit de aandacht voor identiteiten waarschijnlijk voort uit een onvrede met de wijze waarop tot nu toe het platteland wordt voorgesteld. Centraal staan het landschap, de natuur, het culturele erfgoed en meer van dit soort natuurhistorische waarden. Hoewel de agrarische sector daarbij niet altijd in positieve zin ter sprake komt, wordt er in ieder geval nog aandacht besteed aan de landbouw. Wat echter systematisch ontbreekt zijn de mensen die op het plat…