Greet Bierema werkt sinds vijftien jaar als landschapsarchitect bij vereniging Het Oversticht in Zwolle. Het Oversticht is een genootschap ter bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in Overijssel. Alle gemeentebesturen van Overijssel en de gemeente Noordoostpolder zijn lid. De vereniging verzorgt de welstandsadvisering voor deze gemeenten. Daarnaast werken bij Het Oversticht landschapsarchitecten, kunsthistorici en een archeoloog. Zij voeren vooral provinciale taken uit op het gebied van monumentenzorg en ruimtelijke kwaliteit. De nadruk ligt op de ruimte rondom gebouwen, variërend van boerenerven en nieuwe woonwijken tot historische stadscentra.

Bierema was één van de drijvende krachten achter het project ‘Dorpen in het groen’. Dit project probeerde tussen 1994 en 1998 in de het Noord-westen van Overijssel de leefbaarheid te verbeteren door het bewustzijn van de groene kwaliteiten van de leefomgeving te vergroten. Dit kreeg uitwerking in de praktijk door de aanplant van streekeigen groen in tuinen en op erven. Het initiatief voor ‘Dorpen in het groen’ lag bij de provincie Overijssel en de gemeenten Zwartsluis, Brederwiede, Steenwijk en IJssel-ham. Omdat deze regio geldt als achterstandsgebied, werd subsidie van de Europese commissie binnengesleept. Het project vindt navolging in veel andere dorpen in Overijssel.

‘Toen ik bij Het Oversticht kwam werken, keek men alleen maar naar de kwaliteit van de gebouwen, niet naar de relat…