In Noord-Nederland bestaat geen ruïnebeleid. Als een gebouw zijn bestemming verliest, verwaarloosd wordt en geheel of grotendeels onttakeld is, zijn er maar twee mogelijkheden: opruimen of restaureren, tegenwoordig 'musealiseren' genoemd. Ruïnes mogen niet. Alleen aan kerkhoven mag niet gesleuteld worden, behalve als er economische belangen gelden, zoals bij het kerkhofje van Oterdum bij Delfzijl.